Kunstnerens udtalelser

Nadja Djurovic’ Larsen   f. 1949

Kunstnerens udtalelse
I begyndelsen af det 20. århundrede blev Assemblage lanceret af Pablo Picasso, og mange kunstnere har herefter afprøvet teknikken heriblandt de danske billedkunstner Vilhelm Lundstrøm og Henry Heerup, hvor sidstnævnte i dag er permanent udstillet på Louisiana nær København. Kendetegnene for assemblagekunst er en sammensætning af tydeligt tredimensionelle genstande på en flade.

Min interesse for assemblage-stilen, kulminerede efter en rejse til Andorrai slutningen af 90’erne. Siden har mit billedunivers udviklet sig til et helt personligt udtryk, en proces som etableres ved, at en mangfoldighed af fænomener, af enkelte optiske ”billeder” samles i grupper, og ved at disse grupper bliver opfattet og fremstillet som en og samme genstand. Fænomenet får således ikke kun en abstrakt betydning, men også en anden konkret-anskuelig rumlig mening og et andet konkret-anskueligt indhold. Denne ændring af de rummæssige udtryks mening fremtræder særlig prægnant i mine tredimensionelle assemblager.

Min specielle teknik er ofte hentet fra mine to kulturelle identiteter, men så sandelig også fra mine oplevelser og sanseindtryk fra hverdagen, rejser, drømme, journalistik, historie, kommunikation o.lign. Jeg arbejder med et specifikt emne, som får lov til at udvikle sig i nuet som symbolhistoriske fortællinger. Ledetråden til symbolfortællingen er ofte en lakonisk titel, og jeg ser gerne, at betragteren selv arbejder videre i sit univers. Mine billeder kan kaldes optiske udtryk med et symbolsk indhold.

Kunsthistoriker mag. art., Lise-Lotte Blom, Fynsredaktør af Kunstavisen, fast skribent på årbogen Dansk Kunst, se Dansk Kunst 2005, som har været kurator på talrige store udstillinger i ind- og udland skriver:

”Nadja Djurovic Larsens assemblager har et bemærkelsesværdigt originalt stærkt udtryk og elementerne, som indgår i billederne, er både drøm og virkelighed. Billedernes intensitet skal opleves ved personlig tilstedeværelse, hvor sanser stimuleres og udfordres”.